Obelezja Opštenarodne akcije
| bulgarian | castellano | català | český | deutsch | ελληνικά | english | euskera | français | hungarian | italiano
lietuvishkai | macedonian | nederlands | polish | português | românã | рýсский | slovenian | suomi | turkish
  1. Veoma jasno odbacivanje kapitalizma, imperijalizma i feudalizma; svih trgovinskih sporazuma, institucija i vlada koje promovišu destruktivnu globalizaciju.
  2. Odbijajanje svih sistema tlacenja i diskriminacije, posebno (ali ne i samo): patrijarhata, rasizma i verskog fundamentalizma svake vrste. Zahtevamo neokrnjeno dostajanstvo svih ljudskih bica.
  3. Borbeno drzanje, pošto ne verujemo da lobiranje ima ozbiljan uticaj na pristrasne i nedemokratske organizacije, u kojima je transnacionalni kapital jedini pravi donosilac odluka.
  4. Poziv na direktnu akciju i gradansku neposlušnost, podrška borbama društvenih pokreta i svim formama otpora koje uvecavaju poštovanje zivota i dostojanstvo potlacenih ljudi; kao i izgradnja lokalnih alternativa globalnom kapitalizmu.
  5. Organizaciona filozofija zasnovana na decentralizaciji i samoupravi.

ONA je orudje sa saradnju, a ne organizacija. ONA nema clanove i nema, niti ce imati pravnog zastupnika. Nijedna organizacija, ili osoba ne pretstavlja ONA

www.agp.org | www.all4all.org