principy PGA
| bulgarian | castellano | català | deutsch | ελληνικά | english | euskera | français | hungarian | lietuvishkai
italiano | macedonian | nederlands | polish | português | românã | рýсский | serbo-croatian | slovenian | suomi | turkish

1. Jasné odmítnutí kapitalismu, imperialismu a feudalismu, všech obchodních dohod, institucí a států, které prosperují z destruktivní globalizace.

2. Odmítáme všechny formy a systémy dominance a diskriminace jako je patriarchát, rasismus a všechny náboženské fundamentalismy. Požadujeme úplnou důstojnost všech lidských bytostí.

3. Příprava na konfrontace, protože nevěříme, že by lobování mohlo mít významný vliv na tendenční a nedemokratické systémy, kde nadnárodní kapitál je jediným ukazovatelem cesty pro politiky

4. Výzva k přímým akcím a občanské neposlušnosti, podpora všech sociálních hnutí. Uznáváme takové formy odporu, které se zakládají na úctě k životu a lidským právům utiskovaných a budování lokálních alternativ vůči kapitalismu

5. Filozofie organizace založené na decentralizaci a autonomii

www.agp.org | www.all4all.org