Световно Народно Действие (PGA) принципи
| castellano | català | český | deutsch | ελληνικά | english | euskera | français | hungarian | lietuvishkai | italiano
macedonian | nederlands | polish | português | рýсский | serbo-croatian | slovenian | suomi | turkish

1. Ясно и твърдо отхвърляне на капитализма, империализма и феодализма; всички търговски споразумения, институции и правителства, които подкрепят и съдействат на разрушителната глобализация.

2. Ние отвърляме всички форми и системи на доминация и дискриминация, включително (но не само) патриархат, расизъм и религиозен фундаментализъм от всякаква вяра. Ние приветстваме и приемаме пълното достойнство на всяко човешко същество.

3. Конфронтационно отношение, защото не смятаме, че лобирането може да има голям ефект в такива предубедени и недемократични организации, в които единствено транснационалния капитал взима политическите решения.

4. Призоваваме към пряко действие и гражданско неподчинение, подкрепяме борбите на социалните движения, защитавайки формите на съпротива, които увеличават до най-голяма степен уважението към живота и правата на подтиснатите хора, както и създаването местни алтернативи на глобалния капитализъм.

5. Организационна философия, основана на децентрализация и автономност. PGA не е организация, а е средство за координация. PGA няма членове, няма и няма да има юридическа индивидуалност (статут на юридическо лице).Никоя организация или личност не представляват PGA.

www.agp.org | www.all4all.org