PGA-verkoston perustan muodostavat paikalliset ryhmät,
jotka allekirjoittavat seuraavat PGA:n viisi periaatetta:
| bulgarian | castellano | català | český | deutsch | ελληνικά | english | euskera | français | hungarian | italiano
lietuvishkai | macedonian | nederlands | polish | português | românã | рýсский | serbo-croatian | slovenian | turkish
  1. Selkeä kapitalismin, imperialismin ja feodalismin, sekä kaikkien globalisaation tuhoisia muotoja edistävien kauppasopimusten, instituutioiden ja hallitusten hylkääminen.
  2. Torjumme kaikki ylivallan ja syrjimisen muodot – mukaan lukien patriarkaatin, rasismin ja uskonnollisen fundamentalismin kaikki muodot, mutta rajoittumatta niihin. Puolustamme kaikkien ihmisarvoa.
  3. Asennoituminen vastakkainasetteluun, koska emme usko, että lobbaamisella voi olla perustavanlaatuista vaikutusta sellaisiin yksipuolisiin ja epädemokraattisiin järjestöihin, joissa kansainvälinen pääoma on ainoa politiikan tekijä.
  4. Kutsu suoraan toimintaan ja kansalaistottelemattomuuteen sekä tuki kansanliikkeiden taisteluille. Kannatamme sellaisia vastarinnan muotoja, jotka lisäävät elämän kunnioitusta ja alistettujen ihmisten oikeuksia, ja rakentavat paikallisia vaihtoehtoja maailmanlaajuiselle kapitalismille.
  5. Järjestäytymisen filosofia, joka perustuu hajauttamiseen ja autonomiaan.

PGA on koordinaation, ei järjestäytymisen väline. PGA:lla ei ole jäseniä, eikä sitä ole rekisteröity missään. Mikään järjestö tai henkilö ei edusta PGA:ta.

www.agp.org | www.all4all.org