PGA’in Temel İlkeleri
| bulgarian | castellano | català | český | deutsch | ελληνικά | english | euskera | français | hungarian
italiano | lietuvishkai | macedonian | nederlands | polish | português | românã | рýсский | serbo-croatian | slovenian | suomi

1.Kapitalizm, emperyalizm ve feodalizmin; yıkıcı küreselleşmeyi destekleyen tüm ticari anlaşmaların, kurum ve hükümetlerin mutlak reddi;

2. Sadece aterkillik, ırkçılık ve fundamentalismle sınırlı kalmayarak ayrımcılığın ve dominasyonun tüm form ve sistemlerini reddediyoruz. İnsanlığın onurunu benimsiyoruz.

3. Yüzleşmeci bir tavırı benimsiyoruz. Çünkü kulisçiliğin, ulusaşırı sermayenin tek gerçek politika belirleyicisi olduğu, bu derece önyargılı ve demokratik olmayan organizasyonlarda önemli bir etkisi olabileceğini düşünmüyoruz.

4. Doğrudan eylem ve sivil itaatsizlik çağrısı, sosyal mücadelelere destek, ezilen insanların hakları ve yaşamlarına olan saygıyı maksimize etmek isteyen direniş formlarını savunma ve küresel kapitalizme karşı yerel alternatiflerin kurulması

5.Merkezsizlik ve otonomiye dayanan bir örgütsel felsefe. PGA bir koordinasyon aracıdır, organizasyon değildir. PGA nin hiçbir aza ve tüzel kişisi yoktur ve hiçbir zaman da olmayacaktır. Ne bir organizasyon ne de bir kişi PGA yi temsil etmez.

www.agp.org | www.all4all.org