| bulgarian | castellano | català | český | deutsch | ελληνικά | english | euskera | français | hungarian | italiano
lietuvishkai | macedonian | nederlands | português | românã | рýсский | serbo-croatian | slovenian | suomi | turkish
  1. Stanowcze odrzucenie kapitalizmu, imperializmu i feudalizmu, a także wszystkich umów handlowych, instytucji oraz rządów promujących destruktywny model globalizacji.
  2. Odrzucenie wszystkich form i systemów dominacji i dyskryminacji, nie ogranicząjac się do patriarchatu, rasizmu, wszystkich rodzajów fundamentalizmu religijnego. Szanujemy całkowicie ludzką godność.
  3. Konfrontacyjny stosunek, jako że nie sądzimy iż lobbying może mieć znaczący wpływ w tak stronniczych i niedemokratycnzych organizacjach, w których kapitał jest jedynym twórcą polityki.
  4. Apel o akcje bezpośrednie i nieposłuszeństwo obywatelskie, wsparcie dla ruchów społecznych, opowiadjących się za maksymalnym respektem dla życia i praw represjonowanych, jak i również do tworzenia lokalnych alternatyw wobec globlanego kapitalizmu.
  5. Filozofia organizacyjna opiera się na zasadach decentralizacji i autonomii.

www.agp.org | www.all4all.org