Uitgangspunten van
Peoples' Global Action

  • Een duidelijke afwijzing van het kapitalisme, imperialisme, feodalisme; alle vrijhandelsverdragen, instituties en overheden die een destructieve globalisering promoten.
  • We wijzen alle vormen van onderdrukking en discriminatie af, met daarbij inbegrepen patriarchaat, racisme, en alle soorten van religieus fundamentalisme.
  • Een confronterende houding, want wij denken niet dat lobbyen veel kan veranderen aan de ondemocratische instituten waarbinnen transnationaal kapitaal de werkelijke beleidsmaker is.
  • Een oproep tot directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid, steun aan sociale bewegingen, het aanmoedigen van actievormen die een maximum aan respect tonen voor het leven van onderdrukte mensen en het creëren van lokale alternatieven voor de kapitalistische globalisering.
  • Een organisatorische filosofie die haar basis heeft in decentralisatie en autonomie.