Penki PGA nuostatai
| bulgarian | castellano | català | český | deutsch | ελληνικά | english | euskera | français | hungarian
italiano | macedonian | nederlands | polish | português | românã | рýсский | serbo-croatian | slovenian | suomi | turkish

1. Aiškus atsisakymas kapitalizmo, imperializmo ir feodalizmo; visų rinkos sutarčių, institucijų ir vyriausybių, kurios remia destruktyvią globalizaciją.

(senas: 1. Aiškus atsisakymas WTO (Pasaulio Prekybos Organizacijos) ir kitų rinkos liberalizavimo susitarimų (tokių kaip APEC, EU, NAFTA, etc.) kaip aktyvių visuomeniškai ir gamtiškai destruktyvios globalizacijos rėmėjų.)

Bangalorės konferencijoje opozicija "laisvai" rinkai buvo išplėtota iki bendros opozicijos kapitalizmui, tačiau pakeitimas buvo padarytas PGA "tiksluose", kurie minimi rečiau, nei principai. Tuo pačiu Nepalo ir Indijos delegatai paprašė, kad feodalizmas taip pat būtų įtrauktas, kadangi jis išlieka tiesiogine dominavimo forma daugeliui gyvenančių toje teritorijoje.

2. Mes atsisakome bet kokių dominavimo ir diskriminavimo formų bei sistemų, įskaitant, bet neapsiribojant patriarchija, rasizmu ir visų tikėjimų religiniu fundamentalizmu.

3. Konfrontacinis požiūris, kadangi mes nemanome, kad pasyvus laukimas gali sukelti didelių pokyčių tokiose šališkose ir nedemokratiškose organizacijose, kuriose tarptautinis kapitalas yra tikrasis veiksmų organizatorius.

4. Kvietimas tiesioginiam veikimui ir pilietiniam nepaklusnumui, remti visuomeninių judėjimų kovas ir propaguoti pasipriešinimo formas, kurios maksimalizuoja pagarbą gyvybei ir engiamų žmonių teisėms, taip pat vietinės reikšmės alternatyvų globaliam kapitalizmui kūrimui.

(senas: 4. Kvietimas taikiam pilietiniam nepaklusnumui ir vietinių žmonių vietinės reikšmės alternatyvų kūrimui, kaip atsakui į vyriausybių ir korporacijų veiksmus.)

Pakeitimas iš principo pašalina žodį "taikus". Tuo buvo norėta pakeisti ne politinį turinį, bet žodine reikšme. Problema su senuoju principu buvo ta, kad žodis "taikus" turi visai kitokią reikšme Indijoje (kur jis reiškia pagarbą gyvybei) ir Vakaruose (kur jis reiškia pagarbą privačiai nuosavybei). Šis esminis nesusipratimas įrodė, esąs nepataisomas žiniasklaidoje, arba tiksliau - pačiame judėjime. Šiaurės Amerikos judėjimas manė, kad terminas gali būti suprastas kaip ribojantis taktikų skirtingumą arba netgi kriminalizuojantis tam tikrą judėjimo dalį. Lotynų amerikos organizacijos taip pat prieštaravo terminui vietinėje konferencijoje, sakydamos, kad "kvietimas pilietiniam nepaklusnumui" yra pakankamai aiškus, tuo tarpu "taikumas" galėjo parodyti nepagarbą tam tikrų žmonių pasipriešinimo istorijai.

Šie teiginiai buvo iniciuoti Ekvadoro ir Bolivijos judėjimų, kurie tuo pačiu metu vykdė pilietinį nepaklusnumą šimtų tūkstančių mąstu, nors kartais mėtė akmenis, kai armijos žmones žudydavo kulkomis (kaip jos dažniausiai ir daro).

Iš tiesų PGA visuomet vyravo supratimas, kad taikumas turi būti suprantamas kaip vedantis principas, kuris visuomet privalo būti suprastas konkrečios politinės ar kultūrinės situacijos kontekste. Veiksmai, kurie vienoje situacijoje gali būti puikiai tinkantys, gali būti išvengiamai žiaurūs (ir prisidedantys prie visuomeninių santykių brutalizavimo) kitoje, ir atvirkščiai. Tam, kad tai būtų pilnai suprasta, zapatistų armija (EZLN) buvo paraginta tapti pirmaja šauklių karta. Taigi atrodė, kad galiausiai buvo rasti žodžiai, gerbiantys šį esminį principą, kadangi jie pažymi MAKSIMALIĄ pagarbą gyvybei.

5. Organizacinė filosofija, paremta decentralizacija ir autonomija.


www.agp.org | www.all4all.org