d20 | archives of global protests - archives des protestations mondiales - archivos de los protestos globales | www.agp.org

Argentinië: Oproep Internationale actiedagen 20/21 dec.

Auteur: Kees Stad Datum Publicatie: 06.10.2002 02:12
http://www.globalinfo.nl/article/articleview/100/1/2/

20 en 21 december, oproep tot internationale actiedagen voor solidariteit met Argentinië.

castellano | deutsch | dutch | english | english (america) | français | greek | italiano | norwegian | português | russian | swedish

Er is een oproep tot internationale actiedagen op 20 en 21 december. Het is dan een jaar geleden dat in Argentinië de vlam in de pan sloeg en 27 demonstranten door de politie doodgeschoten werden.

Een vertaling van de oproep:

  • 20/21 december: Europese dagen van sociale ongehoorzaamheid in solidariteit met het bewonersoproer in Argentinië
  • Een oproep voor alle basigroepen, collectieven en sociale bewegingen...

Terwijl Argentinië verder rolt in een ongekende economische crisis, heeft zich ook een inspirerende opstand door het land verspreid. Er is een permanente beweging ontstaan die zich ontwikkeld heeft tot een levend laboratorium voor strijd, een ruimte waar de populaire (in letterlijke zin) politiek van de toekomst herontdekt wordt. De ontluikende revolte ontplofte op 20 december 2001, toen meer dan een miljoen mensen de straat in bezit namen terwijl ze op potten en pannen sloegen en de regering deed vallen. Dit jaar roepen mensen in Argentinië en elders op de wereld op tot een internationale actiedag op 20 december om te laten zien dat zij die aan alternatieven werken voor de dictatuur van de markt niet alleen zijn.

Geef het door

Van de beweging van werkloze arbeiders, "de piqueteros". Die snelwegen blokkeren en gemeenschapsprojecten in hun woonwijken opbouwen — tot de "asambleas", de horizontaal georganiseerde buurtbijeenkomsten die spontaan opgebloeid zijn in de steden. Van de "Ahorristas", de boze spaarders die dagelijks banken aanvallen om hun geld terug te krijgen — tot de "Trueque" ruilmarktnetwerken die 7 miljoen mensen gebruiken in plaats van geld. Van de arbeiders in talloze bezette fabrieken die nu hun werkplekken in zelfbeheer genomen hebben — tot de scholieren die hun scholen bezet hebben om goedkoper personenvervoer te eisen; de geest van autonomie, de viering van diversiteit en de praktijk van directe democratie is overal in Argentinië te zien.

Alle sociale lagen zijn verenigd in de leus "Que Se Vayan Todos", "Laat ze allemaal opdonderen", wat wil zeggen dat de gehele politieke klasse het toneel dient te verlaten, elke politicus van elke partij, het hooggerechtshof, het IMF, de transnationale bedrijven, de banken — iedereen weg, zodat de bevolking zelf kan beslissen over het lot van haar economisch verminkte land. Onder omstandigheden van voortdurend toenemende armoede en met de mogelijkheid van een volledige economische ineenstorting in het vooruitzicht, heeft de bevolking van Argentinië toch genoeg hoop gevonden om in verzet te blijven. En ze hebben bewezen over genoeg fantasie te beschikken om te beginnen met praktische alternatieven voor de kapitalistische wanhoop.

Van Angola tot Nepal, Bolivia en Turkije, dezelfde barsten verschijnen in de neoliberale "logica" en mensen verzetten zich daarbij terwijl hun economie uit elkaar valt en hun maatschappij verder verminkt wordt door buitenlandse schuld. Een dozijn andere landen staan op de lijst om het "volgende Argentinië" te zijn en voor sommige is dat lot naderbij dan we ooit hadden kunnen denken.

We moeten voorbereid zijn, niet alleen om ons te verzetten, maar om manieren te vinden om onze samenlevingen wederop te bouwen als de economische en ecologische crisis toeslaat. Als het basisoproer in Argentinië slaagt, zou het de wereld kunnen bewijzen dat mensen in staat zijn om een ernstige crisis niet alleen te overleven maar er ook anders uit te komen, sterker, strijdend voor nieuwe manieren om te leven.

Gedurende twee dagen in december, als tienduizenden Argentijnen de straten in bezit nemen om de opstand van een jaar eerder te herdenken, zullen overal op de wereld acties en evenementen plaatsvinden in solidariteit met de bevolking van Argentinië.

Wat zou je op die dagen kunnen doen? Een paar suggesties: Neem potten en pannen mee de straat op om het geluid van de Cacerolazo te vieren, begin een openbare wijkbijeenkomst, blokeer wegen uit solidariteit met de Piqueteros, bezet je werkplek of studieplek en probeer zelfbeheer uit, onteigen goederen terwijl je de tango danst, kraak de consumptiestemming rond Kerstmis door een ruilmarkt te beginnen. De mogelijkheden zijn eindeloos...

De doelen van de Dagen van Sociale Ongehoorzaamheid zijn onder andere:

  1. Aantonen dat de beweging van bewegingen tegen kapitalisme verder kan gaan dan opstandigheid en ook aanzetten tot sociale omwenteling kan ontwikkelen. Een sociale revolutie, bestaande uit duizenden revoluties, waar mensen beginnen het leven vorm te geven dat ze willen en zich beried vertonen dat te verdedigen, in plaats van alleen maar te protesteren tegen dat wat ze niet willen. En dat Argentinië een inspirerend model hiervoor is.
  2. Een sterk wereldwijd netwerk van solidariteit met Argentinië op te bouwen. De bewegingen in Argentinië lopen het gevaar geïsoleerd te raken. Zonder de zekerheid en de wederzijdse inspiratie van internationale solidariteit zullen ze met nog meer repressie te maken krijgen. Hoewel velen in de beweging van bewegingen verklaard hebben "goddank voor Argentinië" omdat het onze hoop heeft doen opbloeien in de donkere dagen na de 11e september, hebben de meeste mensen op de straten in Argentinië geen idee dat ze voor zulk wijdverspreid optimisme gezorgd hebben. Als ze overal op de wereld bewegingen samen in actie zien komen om solidariteit met hen te betuigen, zal de bevolking van Argentinië inspiratie opdoen om door te gaan met hun strijd.
  3. Om te leren van de gebeurtenissen in Argentinië en de lessen te benutten voor het opbouwen van eigen autonome ruimtes, buurtbijeenkomsten, alternatieve economische systemen, zelfbeheerde werkplaatsen etcetera.
  4. Om de verhalen van en informatie over de bewegingen in Argentinië te verspreiden naar sociale bewegingen over de wereld.

De acties worden ondersteund door een verscheidenheid aan groepen, waaronder:

Disobidienti — Italië
WOMBLES — Groot-Brittannië
JNM-Milieuwerkgroep Gent —België
Yomango — Spanje
(etc... (het is nodig dat groepen de oproep mede ondertekenen)

(Om je bij de ondertekenaars te voegen, stuur een e-mail naar: listraaf.be)


www.december20.cjb.net | Argentina | Aktionen 2002 | www.agp.org