d20 | archives of global protests - archives des protestations mondiales - archivos de los protestos globales | www.agp.org

Argentina: global aktionsdag 20-21 december 2002

ETT UPPROP TILL ALLA GRÄSRÖTTER, KOLLEKTIV OCH RÖRELSER...

20 och 21 december 2002 - TVÅ DAGAR AV SAMHÄLLELIG OLYDNAD OCH SOLIDARITET MED ARGENTINAS UPPROR

castellano | deutsch | dutch | english | english (america) | français | greek | italiano | norwegian | português | russian | swedish

Medan Argentina dras djupare ner i sin finanskris har ett fantastiskt, folkligt uppror spritt sig över hela landet. En rörelse har utvecklats till ett levande laboratorium i kamp, ett utrymme i vilket morgondagens politik håller på att återuppfinnas. Det stigande upproret exploderade i december 2001, då över en million människor gav sig ut på gatorna, hamrande på kastruller och fällande regeringar. Den 20 december i år kallar människor i Argentina och världen runt till en global aktionsdag för att visa att de som bygger alternativ till marknadens diktatur inte är ensamma.

Från de arbetslösas rörelse, "piqueteros", som blockerar vägar och arbetar kollektivt i sina grannskap - till "asambleas", öppna kvartersmöten som spontant spridit sig i städerna. Från "ahorristas", ruinerade småsparare som varje dag anfaller bankerna för att få sina pengar tillbaka - till "trueque"-byteshandelsnätverk vilka 7 miljoner människor använder i stället för pengar. Från arbetarna i de många ockuperade och självorganiserade fabrikerna - till gymnasieelever som ockuperar sina skolor; en självstyrelsens och autonomins fest, en mångfaldens och den direkta demokratins karneval kan ses över hela Argentina.

Varje samhälleligt segment har förenats under slagorder "Que Se Vayan Todos", de måste alla bort, med innebörden att hela den politiska klassen måste lämna scenen, varje politiker från varje parti, den högsta domstolen, IMF, de överstatliga företagen, bankerna - alla ska bort, så att människor själva kan bestämma över sitt ekonomiskt stympade land. När de ställts ansikte mot ansikte med ständigt ökande fattigdom och total ekonomisk kollaps, har människorna i Argentina funnit tillräckligt med mod att fortsätta sitt motstånd, och har samlat tillräcklig kreativitet för att börja bygga praktiska alternativ till kapitalismens förtvivlan.

Från Angola till Nepal, Bolivien till Turkiet dyker samma sprickor i den nyliberala "logiken" upp, och människor gör motstånd då deras länders ekonomi faller samman och deras samhällen stympas av utlandsskuld. Ett dussin länder är färdiga att bli "det nästa Argentina", och många av dem kan ligga närmare oss än vi föreställt oss.

Vi måste vara redo, inte bara att göra motstånd, utan också redo att återbygga våra samhällen när den ekonomiska och ekologiska krisen träffar oss. Om det folkliga upproret i Argentina lyckas, visar det världen att människor kan leva genom en allvarlig kris och inte bara överleva, utan vara starkare, och möjligen lyckligare efter att ha kämpat för ett nytt sätt att leva.

Två dagar i december, då tiotusentals argentinare kommer att ta till gatorna för att fira förra årets uppror, kommer aktioner och evenemang världen över att förkunna solidaritet med dem.

Vad kan du göra under dessa dagar? Några idéer... Tag med kastruller ut på gatan och fira med ljudet av en Cacerolazo. Starta ett kvartersmöte i området där du bor. Blockera en väg i solidaritet med Piqueteros. Ockupera din arbetsplats eller skola och pröva på litet självstyre. Lägg beslag på samhälleligt överflöd medan du dansar tango. Sabotera det kapitalistiska julfirandet genom att öppna ett bytestorg. Möjligheterna är obegränsade!

De två dagarna av samhällelig olydnnad strävar bland annat till:

  1. att visa att den antikapitalistiska rörelsernas rörelse kan röra sig bortom enbart uppror och gentemot en verklig samhällelig revolution. En revolution bestående av tusentals revolutioner, i vilka människor börjar bygga upp det liv de vill och är redo att försvara det, i stället för att enbart protestera mot vad de inte vill ha. Och att påminna om att Argentina är ett inspirerande exempel på detta.
  2. att bygga upp ett kraftfullt globalt nätverk i solidaritet med Argentina. Rörelserna i Argentina riskerar att isoleras, utan den känsla av trygghet och ömsesidig inspiration som uppnås genom global solidaritet kommer de att lida under ytterligare repression. Trots att många i den globala rörelse som består av rörelser har sagt "Vilken tur att Argentina finns till", när vi fått vårt hopp pånyttfött under de mörka dagarna efter den 11 september, har de flesta människorna som tagit till gatorna i Argentina ingen aning om hur vida deras optimism har nått. Att se världens rörelser handlande tillsammans i solidaritet med deras kamp kommer att ge argentinarna stöd i deras fortsatta kamp.
  3. att lära oss från händelserna i Argentina och applicera det vi lärt oss i byggandet av våra egna autonoma utrymmen, grannskaps-asambleas, alternativa ekonomiska system, självstyre etc.
  4. att sprida berättelser och information om rörelserna i Argentina till rörelser världen runt.

För att delta i organiseringsarbetet i Västeuropa, skicka e-post till: listraaf.be


www.december20.cjb.net | Argentina | actions 2002 | www.agp.org