archives of global protests

2006 G8 Summit in St.Petersburg

2006-05-23

BIULETYN INFORMACYJNY SIECI PRZECIW SZCZYTOWI G8 W PETERSBURGU

en | fr | it

To jest pierwsze wydanie otwartego biuletynu informacyjnego, który ma na celu wypełnienie braków w przepływie informacji o stanie przygotowań do protestu przeciwko szczytowi G8 w dniach 14-17 lipca 2006 r. w Petersburgu w Rosji. Ten biuletyn został przygotowany przez członków moskiewskiej grupy Sieć Przeciw G8 (SPB8) i nie musi odzwierciedlać opinii wszystkich uczestników sieci. Zamierzamy publikować nowe numery biuletynu zawsze, gdy będą się pojawiać nowe informacje. Prosimy o szerokie rozpowszechnianie biuletynu!

Spis treści

 1. Wolnościowe forum w Moskwie 8-12 lipca
 2. Wezwanie do Globalnego Dnia Akcji Przeciw G8!
 3. Kolejne rosyjskie spotkanie koordynacyjne
 4. Rosyjskie Forum Społeczne
 5. Grupy prawne
 6. Publikacje przeciw G8
 7. Wydarzenia zagranicą
 8. Strony internetowe i kontakty
 9. Zasady działania Sieci Przeciw G8

1) Wolnościowe forum w Moskwie 8-12 lipca

W dniach 8-12 lipiec odbędzie się w Moskwie forum wolnościowe, które będzie poprzedzać protesty w Petersburgu. Głównym tematem forum będą kwestie dotyczące źródeł energii, a w szczególności plany G8 powrotu do idei rozwoju energii jądrowej. Dla G8 "zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego" oznacza zagwarantowanie dostępu najbardziej rozwiniętych państw świata do zasobów naturalnych i zróżnicowanie eksploatacji ograniczonych zasobów. Stąd temat energii jądrowej stał się tak ważny. Problemy takie, jak brak jakichkolwiek rozwiązań dla odpadów radioaktywnych są ignorowane.

Forum Wolnościowe będzie polegało na spotkaniach dyskusyjnych, warsztatach i seminariach. Zapraszamy wszystkich do prezentacji tematów na dyskusje (do 25 maja) – z pewnością plan forum będzie później ulegał zmianom, być może nawet w trakcie trwania, ale jednak chcielibyśmy mieć jakiś wstępny program. Szczególnie zapraszamy prelegentów, którzy mogą zrobić wykład na temat energii. Planowane są akcje, konferencje prasowe, koncert i wyświetlanie filmów. Grupa Food Not Bombs obiecała zapewnić posiłki podczas forum.

Na dzień dzisiejszy lista tematów na dyskusje i warsztaty wygląda następująco:

 1. Ropa, zasoby źródeł energii i władza: kapitalizm i państwo.
 2. Energia jądrowa w Europie Wschodniej. Plany budowy nowych reaktorów jądrowych i współodpowiedzialność mediów za zmianę podejścia opinii publicznej do kwestii bezpieczeństwa jądrowego (np. ostatnie historie opisujące, że katastrofa w Czarnobylu nie była tak wielkim zagrożeniem dla zdrowia!)
 3. Rosyjsko-polska polityka energetyczna
 4. Anarchiści a źródła energii – różne przykłady podejścia anarchistycznego do tematu kontroli nad zasobami źródeł energii i ich dystrybucji
 5. Problem energii z punktu widzenia organizacji Greenpeace Rosja
 6. Lekcje wyciągnięte z obozów protestacyjnych Rainbow Keepers
 7. Perspektywy dla ruchu ekologicznego w Rosji
 8. Pogarszanie się stabilności warunków życia pracowników w warunkach globalizacji
 9. Globalizacja a reforma edukacji w Rosji
 10. Jak najlepiej wykorzystywać Indymedia?
 11. Jak pracować z mediami głównego nurtu?
 12. Fora społeczne jako zmierzch ruchu anty-globalistycznego i alternatywy wobec nich
 13. Walka z homofobią w Europie Wschodniej
 14. Solidarność z anarchistycznymi więźniami
 15. Powielanie autorytarnych struktur w "anty-autorytarnych grupach"
 16. Samoobrona
 17. FrontAIDS i ruch na rzecz zwiększenia dostępu do leków w Rosji
 18. Ruch na rzecz praw zwierząt w Rosji
 19. Technologie informacyjne i działalność aktywistów
 20. Historia ruchu anarchistycznego w Rosji
 21. Tworzenie rad koordynujących na fali walki z monetaryzacją świadczeń społecznych w Rosji – lekcje i wnioski
 22. Co zrobić w przypadku aresztowania w Rosji?

Napisz na adres moscow_protiv_g8 [małpa] riseup.net jeśli chcesz zaproponować warsztat, lub jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat forum wolnościowego.

2) Wezwanie do globalnego dnia działań przeciw G8!

Dzień akcji: 14 lipca, na dzień przed rozpoczęciem szczytu G8 w Petersburgu

Tegoroczne spotkanie liderów 8 najbogatszych państw świata odbędzie się w dniach 15-17 lipca 2006 w Rosji. Trzy główne tematy szczytu, to: bezpieczeństwo energetyczne, edukacja i AIDS/służba zdrowia. Chcemy wyjść na ulice z poparciem dla bezpłatnej służby zdrowia dla wszystkich, edukacji dla wszystkich i z wyraźnym żądaniem końca ery atomowej i końca wojny. W tym roku rosyjska "Sieć przeciw G8" chce również pokazać, że G8 spotka się z protestami niezależnie od tego, w jakim miejscu będzie organizować swoje spotkania. Ci, którzy nie mogą dotrzeć do Rosji proszeni są o zorganizowanie akcji wsparcia podczas Globalnego Dnia Akcji 14 lipca we wszystkich miastach, gdzie to możliwe.

Władza elit przekracza wiele barier, ale nasza solidarność przekracza wszelkie granice!

3) Następne rosyjskie spotkanie koordynacyjne

Odbędzie się 28 maja w Petersburgu. Prosimy o kontakt, jeśli jesteście zainteresowani przyjazdem.

4) Rosyjskie Forum Społeczne

Odbędzie się w dniach od 13 do 15 lipca w Petersburgu (demonstracja będzie mieć miejsce 15 lipca). Organizatorzy obecnie próbują uzyskać zgodę administracji miasta. Na liście dyskusyjnej SPB8 toczy się dyskusja o tym, jakie powinno być stanowisko wobec Forum Społecznego. Właściwie zasady SPB8 zabraniają współpracy z organizacjami autorytarnymi. Choć na Forum Społecznym w 2005 r. w Moskwie nie było żadnych partii politycznych, jednak spodziewana jest ich obecność na Forum w Petersburgu. Być może pojawią się również nacjonaliści. Powstała propozycja, by stworzyć infopunkt na Forum Społecznym, by poinformować jego uczestników o alternatywnych wydarzeniach.

5) Grupa wsparcia prawnego

Grupa wsparcia rawnego przygotowała dwa teksty przeznaczone dla Rosjan id la cudzoziemców, które są również dostępne w jęz. Angielskim – "Porady prawne dla osób przyjeżdżających na protest przeciw G8 w Rosji", oraz "Praktyczne porady dla uczestników protestów w Rosji". Oba te teksty zawierają również ważne informacje o wizach i przepisach meldunkowych i będą dostępne na stronie antyszczytu. Planowane są kolejne artykuły opisujące praktyczne aspekty, takie jak sieć komunikacji miejskiej w większych miastach w Rosji. Znaleziono prawnika, który jest skłonny pomóc aresztowanym, których może czekać deportacja. Pewna liczba obrońców praw człowieka również obiecała pomoc w razie kłopotów.

6) Publikacje przeciw G8

Wolnościowo komunistyczne pismo Avtonom zamierza opublikować specjalny numer o G8. Książka "Jesteśmy wszędzie" została już prawie przetłumaczona na rosyjski. Tłumaczenie zostanie opublikowane w Internecie przed 15 czerwca. Projektowane są dwa rodzaje plakatów, ale każde nowe pomysły są mile widziane. Plakaty będą drukowane w kilku tysiącach egzemplarzy na potrzeby Petersburga i innych miast w Rosji. Ostatnio w Moskwie wydano broszurę "Ich jest ośmiu – nas są miliony!" zawierającą podstawowe teksty na temat kapitalizmu i ekonomicznej globalizacji przedrukowane z Crimethinc i innych źródeł. W jęz. Angielskim pojawiła się cała sekcja artykułów o G8 w 2006 r. w Abolishing the Borders from Below nr. 24.

7) Wydarzenia zagranicą

Szereg seminariów na temat mobilizacji przeciw G8 odbyło się w Grecji wokół Eurpejskiego Forum Społecznego. W maju w Berlinie będą organizowane kolejne seminaria.

8) Strony internetowe i kontakty

Obecnie strona sieci przeciw G8 jest hostowana pod adresem spb8.hardcore.lt ale ze względu na problemy techniczne szukane jest nowe miejsce hostingu. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, niedługo będzie dostępna domena spb8.net

Kontakt do grupy wsparcia prawnego: piter.legal [małpa] yahoo.com (w jęz. Angielskim, niemieckim i rosyjskim)

Wolnościowe forum i inne wydarzenia w Moskwie: moscow_protiv_g8 [małpa] riseup.net

Wydarzenia w Petersburgu: nag8spb [małpa] mail.ru (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)

9) Zasady Sieci Przeciw G8

 1. Inicjatywa jest wymierzona przeciwko państwom, obecnie dominującemu systemowi ekonomicznemu i wszelkim formom ucisku.
 2. Jakakolwiek dyskryminacja uczestników SPB8 ze względu na rasę, narodowość, płeć, orientację seksualną, lub wiek jest niedopuszczalna
 3. Decyzje podejmujemy przez konsensus. W przypadku braku konsensusu, uczestnicy sieci mogą wystosować własne oświadczenia i podejmować własne działania, jeśli nie są one sprzeczne z podstawowymi zasadami sieci
 4. Uczestnicy sieci nie są zainteresowani współpracą z organizacjami dążącymi do przejęcia władzy
 5. Popieramy wszystkie formy oporu, jeżeli są wymierzone przeciwko rządzącym, a nie zwykłym ludziom pochodzącym z krajów G8. Każdy uczestnik/czka sieci może wybrać własne podejście taktyczne.

g8 2006 | www.agp.org

valid xhtml 1.0