Global Karneval och Aktion mot Kapitalism, 1:a maj 2000
(information daterad 24 januari 2000)
ca | cz | de | en | fr | it | sv | tr

Den 1:a maj i år kommer det att hållas ännu en 'Global Karneval mot Kapitalism'. Redan nu förbereder sig många grupper runtom i världen för den här händelsen i reaktion mot att det kapitalistiska systemet baserat på exploatering av människor, samhället och miljön är den främsta orsaken till våra sociala och ekologiska problem. Den 1:a maj kommer att bli ett både symboliskt och verkligt tillfälle att samla våra krafter emot kapitalism. Aktivister i New York planerar att ta över Wall Street och i London kommer det att hållas en fyra dagar lång karneval mot kapitalism. Andra städer som är involverade är t.ex. Sydney (Australien), Toronto (Canada), Manchester (England), Chicago, Dallas, Los Angeles, New Orleans and Washington (USA). Listorna över internationella kontakter, som blir längre för varje dag, inkluderar grupper och föreningar i fler än 20 städer över hela världen. Dessutom har PGA (Peoples' Global Action) godkänt den 1:a maj som en 'Global Karneval mot Kapitalism' på en internationell konferens i Indien i augusti.

Den 1:a majdagens globala agerande är uppföljaren till de tidigare globala aktionerna mot kapitalism som hölls den 18:e juni och den 30:e november förra året och har utvecklats från dem i samma anda. Under dessa två tillfällen lärde vi oss mycket. Vårt nätverk växte och många nya människor engagerade sig. Den 1:a maj kommer att bidra till den fortsatta processen av att bygga en stark, djärv och kreativ rörelse bland gräsrötterna, för att skapa ett samhälle där människor varken utnyttjar eller förtrycker varandra. Istället vill vi skapa en värld som bygger på solidaritet, samarbete, ekologisk självförsörjning och demokrati på gräsrotsnivå.

Den här dagen, liksom tidigare, kommer folk från olika rörelser och länder att slå sig samman till en gemensam styrka för att bekämpa sociala, politiska och ekonomiska institutioner tillhörande det kapitalistiska systemet. Arbetare, arbetslösa, studenter, fackföreningsmedlemmar, bönder, jordlösa, fiskare, kvinnoföreningar, etniska minoriteter, urbefolkning, fredsaktivister, miljöaktivister, ekologer osv. kommer att arbeta i solidaritet, sida vid sida, med förståelsen att deras olika strider inte behöver vara isolerade från varandra. Den samtidiga ockupationen och transformationen av den kapitalistiska sociala ordningen runt vår jord - på våra gator och torg, på myndigheternas kontor, i våra kvarter, fabriker, kommersiella center, finansiella distrikt osv. - kommer att stärka ömsesidiga band lokalt, nationellt och internationellt.

Liksom tidigare kommer den här dagen inte att vara hierarkiskt organiserad. Den ordnas i stället med ett decentraliserat och informellt gräsrotsnätverk som använder ej auktoriserade demokratiska organisationer, oberoende av de sociala, politiska och ekonomiska institutioner som tillhör det kapitalistiska systemet. Vi söker vägar där man direkt med egna handlingar kan skapa förändring. Varje aktion eller karneval kommer att organiseras av enskilda självstyrande grupper, medan koalitioner av varierande rörelser och grupper kommer att blomstra. En strategi som kan bli användbar på lokal nivå är att olika grupper samarbetar för att skapa en kringliggande atmosfär av karneval och festligheter som en positiv miljö för dem att frodas i.

Exempel på tänkbara ageranden:

+ strejker + demonstrationståg + cykel-demonstrationer (Critical mass) + karnevaler + gatufester + återta gator, privata marker och byggnader för att använda dem icke-kommersiellt + marscher + musik + dans + tal, föredrag + publicitet, dela ut information + fanor + gatu- teater + utdelning av icke-kommersiella lokala tidningar + gratis mat + solidaritetsaktioner + blockader + ockupation av kontor + beslagta och kassera lyxiga konsumentvaror + sabotera, förstöra eller störa den kapitalistiska infrastrukturen + beslagta kapitalistiska rikedomar och ge tillbaka det till folket + förklara sig själv oberoende av kapitalism och auktoritära regeringar + starta gräsrotsföreningar + starta ekonomiska alternativ till kapitalistiska företag, såsom arbetarkooperativ + främja ekonomiska alternativ + gynna gräsrotsbaserad samhällsorganisation + mycket mycket mer.

Om du eller din grupp planerar att delta den 1:a maj, låt då andra få veta det så snart som möjligt för att underlätta kommunikationen. Det finns åtskilliga internationella E-post adress listor öppna för diskussioner och samordning (se nedan). En offentlig internationell kontaktlista mejlas regelbundet för att underlätta decentraliserad och icke hierarkisk nätverkskommunikation. För att få din egen information med på listan kan du kontakta tcjohansathotmail.com och ange (a) vilket land och plats där du planerar att agera. Plus annan information du finner nödvändig/passande t.ex. (b) namnet på dig eller den eventuella grupp/förening du tillhör, (c) vad ni planerar att göra, (d) din adress, (e) E-post adress, (f) telefonnummer, (g) faxnummer eller (h) hemsida adress.

Det är mycket vi behöver göra för att 1:a maj ska bli som bäst både lokalt, nationellt och globalt. Vi måste sprida information angående detta till så många passande grupper och rörelser som möjligt. Vi måste sprida och dela med oss av material såsom broschyrer och affischer. Vi måste också allmänt dela med oss av våra erfarenheter, tankar och idéer med varandra och hjälpa varandra. Lokalt måste information om dagen spridas och diskuteras i grupper och mellan individer. Vi behöver organisera möten, planera aktioner, samla in pengar, trycka broschyrer och dela ut dem och, sist men inte minst, dela glädje och konversation.

Våra rörelser och föreningar kan och kommer att fortsätta att utvecklas i framtida dagar av globalt agerande mot kapitalism. Efter 1:a maj är ett passande tillfälle för nästa händelse redan på förslag. Det kan bli den 27 - 28 september 2000 på grund av det årliga mötet mellan den Internationella valutafonden och Världsbanken i Prag,Tjeckien som hålls där.

Frågor eller tankar angående majdagen 'Global Karneval mot Kapitalism' bör skickas vidare till andra aktivister i din grupp, stad, land eller till de varierande E-post adresser som finns på listorna, så att vi ömsesidigt kan hjälpa varandra med idéer och råd. Det är ingen som bestämmer den här dagen. Det kommer att vara en radikal, decentraliserad och icke hierarkisk aktion helt enligt våra egna skapelser i solidaritet och samarbete med varandra.

SÖKES: Översättare!!!

För att göra information tillgänglig på alla språk behövs nu:

Tyska, ryska, arabiska, holländska, kinesiska, polska, grekiska, indonesiska, thailändska, hindi, urdu, norska, danska och finska.

KONTAKTLISTA (diskussioner och samarbete)

ENGELSKA (internationell diskussion)
mayday2katonelist.com Delta på
www.onelist.com/subscribe/mayday2k eller skicka ett
tomt meddelande till mayday2k-subscribeatonelist.com

PORTUGISISKA (internationell diskussion)
n30-ptatlistserv.fct.unl.pt Delta genom att skicka ett
meddelande med texten "subscribe n30-pt" till
majordomoatlistserv.fct.unl.pt

NORDAMERIKA
pga-orgatlists.tao.ca Delta genom att skicka ett
meddelande till listsattao.ca inkludera dessa två
rader:
subscribe pga-org
end

STORBRITANNIEN
mayday2000ategroups.com Delta genom att skicka ett tomt
meddelande till mayday2000-subscribeategroups.com

IRLAND
Delta genom att skicka ett tomt meddelande till
no_wto-subscribeatonelist.com

SYDVÄSTRA USA
ArizonaDirectActionatonelist.com Delta genom att skicka
ett tomt meddelande till
ArizonaDirectAction-subscribeatonelist.com eller gå
till: www.onelist.com/subscribe/ArizonaDirectAction

Gör gärna en egen grupplista på ditt eget språk om du finner det nödvändigt.

NYHETSGRUPPER

MAYDAY 2000 NEWS GROUP (internationell nyhetsgrupp)
Information rörande MAYDAY 2000 / Global Karneval mot Kapitalism
Delta genom att skicka ett tomt meddelande till
globalaction-news-subscribeatonelist.com

WEBSIDOR MED MAYDAY INFORMATION
International Lobster Party www.lobster1.dircon.co.uk/

Protest.Net http://m1.protest.net
Mid-Atlantic Infoshop
http://www.infoshop.org/mayday2000.html
WTO Caravan (Canada) http://wtocaravan.org/mayday2k/
Mayday Seattle http://members.xoom.com/maydayseattle>
Mayday 2000 in London
http://www.freespeech.org/mayday2k/
Manchester Mayday 2000
http://www.mayday2000.fsnet.co.uk
AMR Helsinki http://www.dlc.fi/~ravelre/m1/index.html

REFERENSER
J18 www.infoshop.org/june18.html eller www.j18.org
N30 http://go.to./n30 eller www.seattlewto.org/n30
Peoples' Global Action (PGA)
www.agp.org

 Prag, Tjeckien, September 27-28, 2000
www.bankwatch.org eller www.mmf2000.webjump.com

Sprid gärna den här informationen vidare till sympatiska grupper, föreningar, kooperativ och individer!!!


m2k | actions 2000 | www.agp.org