g8 2005 | archives | www.agp.org | www.all4all.org

LEGAL INFORMATION

Denna Information utges av G8 Legal Support Group. Det kommer att finnas rättsobservatörer (Legal Observers) som bär orange haklappar under protesterna. Deras roll är att övervaka polisen och samla ögonvittnen. Observatörerna tillhör inte organisationsgruppen och är inga stewardar (ombud). Var god och samarbeta med observatörerna! Detaljerad information på engelska hittar du på deras hemsida www.g8legalsupport.info

OM DU BLIR STOPPAD OCH VISITERAD

OM DU BLIR ANHÅLLEN

OM DU ARRESTERAS

NÄR DU BEVITTNAR EN ARRESTERING

G8 Legal Support group
Kontakta oss nä du är anhållen, arresterad eller bevittnar
en arrest (och glöm inte att informera oss när du släpps fri)
Tel: 0845 223 5258 & 07704 265 843
Email: g8legalsupportatriseup.net Web: www.g8legalsupport.info

Advokater som kan ringas dygnet runt:
Beltrami Berlow 0131 554 0999 & 0141 554 0999
Clare Ryan 0141 558 0234 & 07977 000 312

legal inforesist g8 2005www.agp.org