g8 2005 | archives | www.agp.org | www.all4all.org

PRÁVNÍ INFORMACE:

Tyto informace sepsala G8 Legal Support Group (Skupina právní pomoci). Během protestů proti G8 jsou přítomné právní hlídky, nosí oranžové šátky. Funkcí právních hlídek je monitorovat práci a zásahy policie a shromažďovat svědectví při zatýkání. Nehlídáme ani neorganizujeme protesty. Prosíme, spolupracujte s právními hlídkami. Podrobné informace najdete na www.g8legalsupport.info

ZASTAVENÍ & PROHLEDÁNÍ

PŘI ZADRŽENÍ

PŘI ZATŽENÍ

POKUD JSI SVĚDKEM ZATŽENÍ

G8 Skupina právní pomoci
Kontaktuj nás, jsili
zadržen(a), zatčen(a) nebo jsi svědkem zatčení (a dej nám vědět o svém propuštění).
Tel: 0845 223 5258 / 07704 265 843
Email: g8legalsupportatriseup.net;
Web: www.g8legalsupport.info

Kontakt na právní zástupce 24 hodin denně
Bertrami Berlow: 0131 554 0999 / 0141 554 0999
Clare Ryan: 0141 558 0234 / 07977 000 312
Nepanikař – nemluv – brzy budeš venku

legal inforesist g8 2005www.agp.org