nl | icc | archives of global protests | www.agp.org
Peoples' Global Action

begin, uitgangspunten, basisdemocratisch netwerk, links

De "Peoples' Global Action against "Free" Trade and the World Trade Organisation" (PGA) werd in februari 1998 opgericht om het wereldwijde verzet tegen de globalisering van de economie te bundelen en te vergroten. Volgens de PGA is een mondiaal verbond van basisbewegingen nodig om weerstand te kunnen bieden aan het onrechtvaardige systeem van multinationale bedrijven, kapitaal, staten, internationale financiële instituten en 'vrij'handelsverdragen dat de wereld regeert. De PGA roept op tot directe democratische en geweldloze actie.

Het PGA is alles behalve een hiërarchische organisatie. PGA heeft geen leden en heeft zelf ook geen geld. Een van de redenen hiervoor is dat men wil voorkomen dat het een controleerbare - lees bedwingbare - organisatie wordt. Maar een andere belangrijke reden is dat het PGA een beweging moet zijn in plaats van een logge, hiërarchische NGO (Niet Gouvernementele Organisatie).

De eerste ideeën voor het PGA netwerk zijn ontstaan tijdens het in de zomer van '97 door het Zapatista netwerk in Spanje georganiseerde Tweede Intergalactisch Treffen tegen het neo-liberalisme (Encuentro). De oprichtingsconferentie vond plaats in februari 1998 in Genève waar zo'n 300 deelnemers het eens werden over vier PGA uitgangspunten en een PGA-manifest. Het eerste echte wapenfeit dateert van mei met vele acties in Genève waar op dat moment de feestelijkheden plaatvonden rond het 50-jarig bestaan van het GATT akkoord (de WTO voert dit akkoord uit).

Er zijn geen organisaties lid van de PGA. Er zijn alleen organisaties die zich achter de doelstellingen van de PGA kunnen scharen. Wel wordt op elke PGA conferentie een Convenors Committee gekozen dat zorgt voor de organisatie van de volgende PGA-conferentie. Op dit moment wordt het Committee gevormd door de volgende organisaties:

Een korte beschrijving van een aantal basisbewegingen uit verschillende delen van de wereld staat in het hoofdstuk andere organisaties.

Hieronder vind je de PGA-uitgangspunten uit het nulnummer van PGA Bulletin (november-december 1997). Verder staat ookhet uitgebeide PGA-manifest dat werd aangenomen tijdens de oprichtingscoferentie in het voorjaar van 1998 op deze site.

begin, uitgangspunten, basisdemocratisch netwerk, links

Uitgangspunten van Peoples' Global Action
¡ nieuwe uitgangspunten !

begin, uitgangspunten, basisdemocratisch netwerk, links

Basisdemocratisch Netwerk

Op landelijk niveau is het met de PGA vergelijkbare Basisdemocratisch Netwerk (BN) in oprichting. Dit is een associatie van diverse groepen en individuen die zich alle kunnen vinden in de volgende doelstellingen:

Voor aangesloten groepen en organisaties wil het BN een ondersteunende rol vervullen, daar waar het gaat om coördinatie en communicatie, om informatievoorziening alsmede om publicitaire en facilitaire backup. Daarnaast hoopt het BN een actieve rol te kunnen spelen bij het initiëren en stimuleren van vele noodzakelijk te voeren discussies over schijnbaar losstaande, maar intrinsiek met elkaar samenhangende onderwerpen en items.
homepage Basisdemocratisch Netwerk

Links

Grassroots Globalisation. Een artikel van Johua Karliner dat is overgenomen van de site van Corporate Watch. Grassroot organisaties in de hele wereld moeten samenwerken om effectief actie te kunnen voeren tegen de wereldwijze problemen van dit moment.

begin, uitgangspunten, basisdemocratisch netwerk, links


icc | cologne 99 | pga-nl | www.agp.org | www.all4all.org