archives of global protests

2006 G8 Summit in St.Petersburg

Zasady Sieci Przeciw G8

english | français | italiano | lietuvishkai | português | russkij | suomi

  1. Inicjatywa jest wymierzona przeciwko państwom, obecnie dominującemu systemowi ekonomicznemu i wszelkim formom ucisku.
  2. Jakakolwiek dyskryminacja uczestników SPB8 ze względu na rasę, narodowość, płeć, orientację seksualną, lub wiek jest niedopuszczalna
  3. Decyzje podejmujemy przez konsensus. W przypadku braku konsensusu, uczestnicy sieci mogą wystosować własne oświadczenia i podejmować własne działania, jeśli nie są one sprzeczne z podstawowymi zasadami sieci
  4. Uczestnicy sieci nie są zainteresowani współpracą z organizacjami dążącymi do przejęcia władzy
  5. Popieramy wszystkie formy oporu, jeżeli są wymierzone przeciwko rządzącym, a nie zwykłym ludziom pochodzącym z krajów G8. Każdy uczestnik/czka sieci może wybrać własne podejście taktyczne.

g8 2006 | www.agp.org

valid xhtml 1.0