iraqarchives of global protests • www.agp.org

Att göra motstånd mot det globala kriget
From ingemar <ingemaratatomik.nu>
Date Mon, 31 Mar 2003 15:29:37 +0200 (CEST)
http://www.ainfos.ca/sv/ainfos00504.html

Kriget mot Irak har startat. Krigsmaskineriet är satt i rörelse igen. Människor dödas och andra kommer att bli invalidiserade för resten av livet. Andra kommer att dö av svält eller brist på mediciner. Dagligen hör vi på nyheterna om oundviklighet av ett krig. Förenta Staterna och dess 'koalition av villiga' försöker att övertyga oss om att detta är ett krig mot tyranni och för fred och demokrati. Men sanningen är annorlunda och mer komplicerat än så. Låt oss försöka nysta upp härvan.

Varför är det krig?

Kontrollen av oljeområden har alltid varit en viktig fråga. Irak i synnerhet och Mellan Östern generellt är rikt på olja. Det är många olika intressen i konflikten och det kan delvis förklara situationen. Det är som att detta krig är en naturlig del av systemet. Efter 11:e September och 'kriget mot terrorism' hotade USA en rad länder med angrepp. Afghanistan var bara början i en serie av nya krig, med möjligtvis Iran och Nord Korea som nästa mål. Det är äcklande att se hur kriget får ekonomin att skjuta i höjden. Aktiemarknaderna gick upp direkt efter att USA skjutit FN processen i sank och därmed också den sista chansen till en fredlig lösning.

Resultat av krig!

Resultaten av kriget kommer att vara katastrofalt. Människors liv kommer att offras, men vi bör inte bara tänka på antalet Irakier som kommer att dö. Vi bör även tänka på dem som kommer att bli funktionshindrade och framtida barn som kommer att födas med sjukdomar på grund av miljöföroreningar. Som på Balkan där folket ännu lider av NATO bombingarna under 1999. Där har antalet människor som dör i cancer ökat dramatiskt på grund av användandet av uttömt uran.

Kriget kommer inte att lämna miljön opåverkad. Luften, havet och marken kommer att förorenas av de nya vapen som kommer att användas och 'testas'. Man kan tänka att det här händer för långt bort, hur skulle mitt liv kunna påverkas? Allas liv kommer att påverkas, eftersom förtryck och exploatering kommer att trappas upp. Europeiska myndigheter har redan använt 11:e September för att införa fler lagar 'mot terrorism', vilka ofta översätts till lagar mot medborgerliga rättigheter, mot demonstrationer och strejker.

Är USA onda och EU goda?

Trots försöken av europeiska ledare att övertyga oss om motsatsen, så är det ett faktum att europeiska länder deltar i kriget mot Irak. Europeiska krigsindustrier har sålt vapen till Irak, och naturligtvis så är europeiska myndigheter och oljeföretag också intresserade av kontroll över oljan i området. Tysklands statsminister Schroeder må i början ha motsatt sig ett krigsscenario, men han gjorde även klart att om krig kom så borde Europa ge sitt stöd till den USA-ledda koalitionen. Holländska regeringen intar en liknande ställning. Dessutom, är det Europeiska arméstyrkor som ersätter de Amerikanska i Balkan och Afghanistan, så att de senare kan flytta vidare till Gulfen. Brittiska styrkor har redan sänts till Gulfen, grekiska och holländska krigsfartyg patrullerar området. Spanska myndigheter har meddelat att vilken spansk man som helst kan skickas till kriget, eftersom den professionella armén är underbemannad. Holländska regeringen låter USA använda Schiphol-flygplatsen, Rotterdam hamnen och järnvägen. Så det är mer än uppenbart att de europeiska regeringarna deltar i kriget trots att majoriteten av folket motsätter sig ett krig.

Är det ett krig för demokrati?

USA och dess 'koalition av villiga' försöker övertyga oss om att kriget mot Irak är ett rättfärdigat krig. De hänvisar till internationell lag, men internationell lag är inte vad de mäktiga kapitaliststaterna vill att den skall vara. De pratar om FN, men återigen så är det bara en arena för dem att arbeta ut hur krig och fred skall åläggas och hur krigsbytet skall delas. Detta krig gör mer än någonsin klart att internationell politik är en marknadsplats. Rika lände köper öppet stöd istället för att använda argument. Är detta den demokrati de säger sig försvara?

Hur kan vi stoppa kriget?

Nu när kriget har startat, vad kan vi göra för att vända världens utvecklig mot en fredlig och hållbar framtid?

Vi föreslår direkt aktion, eftersom parlamentarismen uppenbarligen inte kan göra något och parlamentarismisk demokrati har visat sig vara ett bedrägeri. Det finns redan modiga grupper och individer som utför direkt aktion på militärbaser. Men var och en av oss borde göra något varje dag, på varje nivå. Vad som behövs är direkt aktion som involverar tio, hundra eller tusentals människor. Naturligtvis, alla kan inte demonstrera hela dagarna. Men vi kan också göra motstånd i de städer och stadsdelar vi lever, på de platser vi arbetar, på universitet, i skolan, överallt. Vi kan sabotera kriget genom demonstrationer och strejker, men vi kan även göra motstånd genom att vara politiskt olydiga och organisera oss utanför de gränser satta av parlamentarismen. Vi kan inte stoppa krig genom att protestera en och en. Vi måste organisera våra liv utan den politiska och ekonomiska eliten, utan de institutioner de har skapat för att legitimera sin makt. Därför bör vi organisera oss för ett direktdemokratisk alternativ här och nu. Låt oss ta gator för att förhindra krig, men även för att återta våra liv på samma gång.

Global workgroup from the Eurodusnie collective PO Box 2228, 2301 CE Leiden

in The Netherlands

Telefon ++ 31 (0) 71 5173019 epost: infopgaconferentieateurodusnie.nl

Hemsida: http://eurodusnie.nl/


iraq | 9-11 | stop war! | www.agp.org (archives) | www.all4all.org