S26archives of global protests • www.agp.org

El 26 de setembre serà el pròxim dia d'acció global contra el capitalisme

http://www.pangea.org/illacrua/sensefronteres/2praga.htm

Campanya contra la Globalització i l'Europa de Maastricht

Molts grups al voltant del món s'estan preparant per aquest esdeveniment, ja que reconeixen que el sistema capitalista, basat en l'explotació de la gent, les societats i l'ambient per al benefici d'alguns és la causa primària dels nostres conflictes socials i ecològics.

Dels 26 al 28 de setembre, l'FMI i el Banc Mundial celebraran la seva 55a. cimera anual a Praga. Les mobilitzacions estan començant. El 26 de setembre les persones de tot el món expressaran la seva oposició al Banc Mundial i l'FMI i les seves polítiques. Els grups europeus s'han reunit recentment i estan planejant una mobilització àmplia europea a Praga i també accions descentralitzades. La idea ha estat discutida i utilitzada per diversos moviments llatinoamericans que es van reunir fa poc a Nicaragua. L'“aliança nacional índia dels moviments de la gent” va publicar una declaració, moments abans de la protesta del 16 d'abril a Washington DC. A més, s'estan distribuint missatges per tot el món per internet i en diferents llengües.

El dia d'acció global del 26 de setembre procedeix dels èxits dels anteriors dies d'acció global contra el capitalisme que van tenir lloc el 18 de juny i el 30 de novembre de l'any passat, i de l'1 de maig d'aquest any. Els 26 de setembre pretén cobrir amb les seves accions altres latituds que han romàs al marge d'aquestes jornades de resistència. El 26 de setembre continuarà aquest procés d'acumular força per a un moviment fort i creatiu dels pobles per a una societat on la gent no sigui explotada, no exploti ni sigui oprimida, les comunitats i l'ambient siguin respectats, una societat que es basi en la solidaritat, la cooperació, la democràcia dels pobles i la sostenibilitat ecològica. Com en ocasions anteriors, la gent de diversos moviments i diversos països uniran forces en aquest dia contra les institucions socials, polítiques i econòmiques del sistema capitalista —en particular contra el Banc Mundial i l'Fmi—. Els treballadors, els aturats, els estudiants, els sindicalistes, els camperols, els sense terra, els pescadors, els grups de dones, les minories ètniques, la gent indígena, activistes de la pau, activistes mediambientals, ecologistes, etc. treballaran en solidaritat uns amb altres a condició que les seves diverses lluites no s'aïllin una de l'altra i alhora no perdin les seves particularitats. L'ocupació i la transformació simultànies de l'ordre social capitalista al voltant del globus —als carrers, als voltants, els camps, les fàbriques, les oficines, els centres comercials, els districtes financers, etc.— consolidaran enllaços mutus en els nivells locals, nacionals i internacionals. Com abans, el dia serà ordenat d'una manera no-jeràrquica, en una xarxa descentralitzada i informal dels grups que facin servir mètodes no-autoritaris, formes democràtiques en l'organització de les persones, i sigui independent de les institucions socials, polítiques i econòmiques del sistema capitalista, i busqui el canvi social com a efecte directament amb la seva pròpia acció. Cada esdeveniment o acció serà ordenat autònomament i per cada grup, mentre que les coalicions de diversos moviments i grups es poden formar en els nivells locals, regionals i nacionals. Una estratègia que pot ser útil en el nivell local és que els diversos grups cooperin a crear una atmosfera circumdant de carnaval i de festival com a configuració per a les seves diverses accions.

Els exemples d'accions concebibles són: les vagues, demostracions o marxes, bicicleteig en massa, els carnavals, partits al carrer, presa d'edificis públics o d'oficines destinats a activitats no comercials, música al carrer, balls al carrer, els discursos, repartiment de volants, col·locació de pancartes en edificis públics, els diaris controlats per les comunitats, teatre del carrer, repartiment d'aliments gratuïtament, les fires comercials falses, no pagant els interessos dels préstecs bancaris.

Si vosaltres o el vostre grup planegeu alguna activitat per unir-se a nivell mundial a aquest dia de l'acció, és necessari facilitar la formació i l'establiment d'una xarxa de comunicació amb els qui ja s'estan organitzant en diversos països. Hi ha diverses llistes internacionals disponibles per a les discussions i la coordinació obertes. Una llista internacional pública dels contactes es publica regularment en aquestes llistes per facilitar l'establiment d'una xarxa descentralitzada i no jeràrquica.

Per entrar en contacte amb informació sobre això, cal escriure a resistance@x21.org, indicant (a) país i localització en què planegeu portar a terme accions, (b) nom del vostre grup, coalició o vostè mateix, (c) esdeveniment o acció que es vol portar a terme, (d) tipus d'acció a fer, (e) direcció de correu electrònic, (f) telèfon, (g) fax o (h) web site.

Hi ha moltes coses que calen per fer que el 26 de setembre sigui important en els nivells globals, locals i nacionals. Necessitem separar la informació sobre la jornada d'acció global entre tants grups i moviments com sigui possible. Necessitem separar-nos i compartir els materials de la propaganda, com projectes i cartells. I, en general, necessitem compartir les nostres experiències, pensaments i idees i ajudar-nos en general. En el nivell local es necessita informació sobre aquest dia per discutir, entre grups i individu, la necessitat d'ordenar l'esdeveniment i plantejar-lo, projectar-lo, imprimir i distribuir els materials necessaris, conversa i compartir idees pel que fa a això. El procés d'acumular la força dels nostres moviments s'ha de conservar i continuar amb altres dies globals de l'acció contra el capitalisme en el futur. Qualsevol pregunta o inquietud pel dia global d'acció del 26 de setembre s'ha d'enviar a altres activistes en el grup, ciutat, país o a les llistes electròniques, i així promoure l'ajuda mútua amb idees i consells. No hi ha ningú encarregat de liderar aquesta jornada. Els esdeveniments que es programin han de ser descentralitzats i no jeràrquics, emanats de la nostra pròpia creació, cooperació i solidaritat d'uns amb altres.

Més informació:

http://x21.org/s26

S26 Valencia http://www.uv.es/~pla/mrgpv-pat/00926man.htm


S26 calls | S26 | català | www.agp.org