PGA: Till aktion mot WTO i Cancun!
av PGA 26 aug 2003
http://se.indymedia.org/newswire/display_any/47221

Den 10-14 september planerar Världshandelsorganisationen, WTO, att hålla sitt femte ministriella möte i Cancun, Mexiko. Det föregående mötet i Seattle 1999 visade sig vara en katastrof för dem. För första gången kunde inte mainstream-media inte längre tiga ihjäl de globala protesterna mot nyliberalismen. WTO gömde sig då i Doha i Qatar men Cancun kan nu visa sig bli ett andra Seattle. Runtom i världen mobiliserar gräsrötternas rörelser och organisationer för att omkullkasta WTO!

Motståndet ökas något otroligt, särskilt i Latinamerika där man opponerar sig mot det planerade ALCA-avtalet (Free Trade of the Americas), mot Plan Colombia, Plan Puebla-Panama, against Plan Colombia, Plan Puebla-Panama och Internationella Valutafonden, IMF:s och Världsbankens strukturjusteringsprogram, mot militarisering och krig. Bland många aktioner i flera länder ägde det i oktober förra året ett stort möte mot ALCA i Quito (Equador), protester mot privatisering av hälsovård och välfärd i El Salvador och massiva protester i Argentina. Samtidigt strejkade bönder och ursprungsbefolkningen i Colombia, mobiliseringar mot privatiseringar i Peru, bondeblockader av vägar i Bolivia, aktioner mot FTAA i Nordamerika och så vidare.

Många olika sektorer kommer att fortsätta sin kamp mot kapitalismen, i olika former. Bönder, ursprungsbefolkningar och svarta, fackföreningsaktivister, studenter, kvinnorörelser och miljöorganisationer tar till gatan och stigar denna september som svar på uppropet till handling av de Latinamerikanska PGA-samordnarna i Quito och andra upprop som förts ut i Amerika.

Vi uppmanar alla att anordna decentraliserade aktioner överallt under WTO-mötet i Cancun 10-14 september. Samtidigt vill vi fira vår globala rörelse. Vi vill fortsätta vårt sökande, genom att ställa oss frågor på Zapatisternas sätt, efter en annorlunda värld här och nu. Vi ifrågasätter krigets patriarkala kapitalistiska logik. Inte bara under toppmötesprotester som de i Hyderabad, Geneve, Seattle, Prag, Bangkok, Quebec, Genua, Quito, Buenos Aires och överallt annars - utan vi vill också kreativt förvandlad vår ilska till motstånd i vår vardag.

Tillsammans med många gräsrotsorganisationer aktiva inom ramen för People's Global Action (PGA) säger vi: Ya basta! Nu är det nog!

SHUT DOWN THE WTO!

Kamrater! Vi håller på att sammanställa en lista kring aktioner mot WTO-mötet i Cancun under aktionsveckan 9-14 september. Om du, din grupp eller kollektiv planerar en aktion - även en liten (filmvisning, diskussionskväll osv.) - var snäll och informera oss. Skicka informationen om det hela till följande adress: anro (at) riseup.net Om du känner till aktioner planerade av andra grupper, låt oss få reda på dem också! Vi kommer publicera listan i en WTO-pamflett och på PGA-hemsidan http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/cancun


wto cancún | www.agp.org