nadir start
 
initiativ periodika Archiv adressbuch kampagnen suche aktuell
Online seit:
Tue Sep 17 22:44:34 1996
 

Dokumentation --- Zensur von www.xs4all.nl
Text date: 17.09.1996
Author: DAILY PLANET
Quelle/Source: http://www.xs4all.nl/~felipe/germany.htmlDAILY PLANET Dinsdag 17 september 1996 editie: 3.91

1. KLANTEN LOPEN WEG WEGENS DUITSE CENSUUR
Provider Xs4all verliest klanten door de censuurmaatregelen die de Duitse Internet Content Task Force tegen de Nederlandse provider heeft genomen. Dit verklaart directeur Felipe Rodriquez in een persbericht. Volgens Rodriquez is het voor zijn gebruikers niet meer mogelijk om email te sturen naar Duitsland omdat al het verkeer van het Xs4all-domein wordt geblokkeerd. Daardoor zouden gebruikers ook niet meer in staat zijn Duitse webpagina`s te raadplegen. Volgens Rodriquez is de Duitse actie in strijd met het Europees Mensenrechtenverdrag dat de vrijheid van informatie voor burgers garandeert.
De Duitse blokkade is een gevolg van het feit dat op een van de homepages bij Xs4all een in Duitsland verboden pamflet te vinden is. Volgens de Duitse justitie zet dit pamflet aan tot terrorisme.
Eerder had Xs4all technische middelen ingezet om de censuur te omzeilen. Door het zogeheten `roteren van het IP-nummer` werd het de Duitse providers onmogelijk gemaakt de webpagina`s van Xs4all te blokkeren. ,,Ze kunnen dan alleen nog overgaan tot een totale blokkade en dat is absurd,`` stelde Rodriquez anderhalve week geleden. Inmiddels lijkt die blokkade dus inderdaad van kracht.
Volgens een journalist van het Duitse blad Der Spiegel is het in principe mogelijk dat Rodriquez bij een bezoek aan Duitsland wordt gearresteerd wegens het verlenen van hand- en spandiensten aan terroristen. Het is zelfs mogelijk dat hij bij een bezoek aan een ander land wordt uitgeleverd. Iets dergelijks overkwam de Nederlandse hasj-handelaar Harm Dost een aantal jaren geleden tijdens een vakantie in Spanje. Er bleek door Duitsland een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd omdat hij in zijn woonplaats Arnhem soft-drugs verkocht aan Duitse toeristen. Dost werd uitgeleverd en berecht in Duitsland.

http://www.xs4all.nl/~felipe/germany.html

- Commentaar Daily Planet
De recente aanvallen op providers en communicatiesystemen roepen ernstige twijfels op over de veel geroemde `zelfregulering` van het net. De Duitse `zelfregulering` brengt Xs4all in moeilijkheden. Het bedrijf houdt weliswaar dapper stand maar de oprukkende commerciele belangen op het net maken de traditie om technische weg conflicten uit te vechten steeds onaantrekkelijker. De deelname van het Duitse EUnet, een van de hoofd-aders van het net, aan de censuur maakt het bovendien vrijwel onmogelijk de maatregelen nog langer te omzeilen.
Rodriquez, die zelf overigens nooit iets heeft vernomen van de Duitse overheid, wil de kwestie in Europees - politiek - verband laten regelen maar het is de vraag of dat kan. De Duitse juridische cultuur verschilt nu eenmaal sterk van de Nederlandse. Als Xs4all daarentegen zwicht, wordt geaccepteerd dat Duitsland de norm van het toelaatbare op Internet bepaalt. En na Duitsland kan China komen. Het toepassen van bestaande wetten doet het net weinig goeds zo lijkt. Vorige maand al sneuvelde een anonieme remailer omdat Scientology met een beroep op de Finse wet bij de beheerder van anon.penet.fi de naam van een van zijn gebruikers eiste. America Online werd op haar beurt getroffen door een gerechtelijke verbod om maatregelen te nemen tegen een notoire netvervuiler.
Tot nu toe werd het toestaan van volledige vrijheid op het net als enig mogelijke oplossing voor de problemen beschouwd. En het is dan ook heel gemakkelijk om dat te roepen. Een dergelijke vrijheid garandeert de vrije uitwisseling van informatie echter niet, zo tonen de recente aanvallen op newsgroups en Panix aan. Sommige individuen kunnen de hen geboden vrijheid nu eenmaal niet op een sociaal aanvaardbaar niveau hanteren.
Een andere net-traditie, het vormen van een gezamenlijk front tegen misbruikers, lijkt met de oprukkende commercialisering van het net teloor te gaan. De bereidheid van systeembeheerders om kostbare tijd te steken in het opsporen van vandalen die het op collega`s, of tegenwoordig liever gezegd concurrenten, gemunt hebben, lijkt af te nemen.
De vraag rijst of het net niet aan zijn eigen populariteit ten onder dreigt te gaan. De passie waarmee het netwerk jarenlang door enthousiaste lieden is uitgebouwd lijkt plaats te maken voor kille, zakelijke, efficientie. En een kleine groep gebruikers beschouwt de optie dat `de wereld aan je voeten ligt op het net` als een uitnodiging om die wereld eens flink te vertrappen. Met de opkomst van het net werd cyberspace wel gedefinieerd als een nieuw werelddeel, een nieuw territorium. Vrijwel niemand voorzag echter dat de ontdekking van dat werelddeel zou leiden tot ordinaire koloniale oorlogen waar grootmachten en losgeslagen individuen de dienst willen uitmaken. Er breken sombere tijden aan.