nadir start
 
initiativ periodika Archiv adressbuch kampagnen suche aktuell
Online seit:
Thu Sep 12 17:37:32 1996
 

Dokumentation --- Zensur von www.xs4all.nl
Text date: ??.09.1996
Author: Elly Plooij
Quelle/Source: http://www.xs4all.nl/~felipe/germany.html

Schriftelijke vragen gesteld door Elly Plooij (Europarlementarier-VVD), 
aan de Europese commissie:

  1. Is het de Commissie bekend dat een aantal Duitse internet-providers, verenigd in de Internet Content Task Force (ICTF), haar abonnees de toegang blokkeert tot de webpagina's van de Nederlandse provider XS4ALL?
    De Duitse providers zijn tot censuur overgegaan op verzoek van de Duitse justitie omdat XS4ALL een site herbergt waarop exemplaren van het verboden blad Radikal te vinden zijn. Hiermee worden niet alleen de Radikal -pagina's, maar ook de 3192 andere web-pagina's van gebruikers en bedrijven ontoegankelijk.
  2. Is het de Commissie bekend dat deze wijze van censuur van de ICTF geen enkel effect sorteert, aangezien de 'verboden' informatie uit protest reeds op 20 verschillende websites, in verschillende landen, gecopieerd is?
  3. Is de Commissie van mening dat Internet providers verantwoordelijk zijn en dus strafrechte lijk aansprakelijk zijn voor het materiaal dat via Internet wordt verspreid?
  4. Is de Commissie van mening dat de censuur die de Duitse internet-providers op verzoek van de Duitse justitie toepassen een schending inhoudt van de vrijheid van meningsuiting?
  5. Is het afsluiten voor Duitse abonnees van de toegang tot een Nederlandse provider en dus tot de diensten van het Nederlandse bedrijfsleven in strijd met het vrij verkeer van diensten in de interne markt? Zo ja, wat is de Commissie van plan hieraan te doen?
  6. Acht de Commissie Europese regelgeving betreffende de verspreiding van materiaal via het internet noodzakelijk, aangezien censuur op het internet door één lidstaat extra-territoriale gevolgen binnen de Europese Unie heeft?