nadir start
 
initiativ periodika Archiv adressbuch kampagnen suche aktuell
Online seit:
Tue Sep 10 17:54:43 1996
 

Dokumentation --- Zensur von www.xs4all.nl
Text date: ????
Author: ANP / Amsterdam
Quelle/Source: http://www.xs4all.nl/~felipe/germany.html

AMSTERDAM (ANP) - De Duitse internetaanbieders boycotten op last van de Duitse justitie de Nederlandse Internet aanbieder XS4ALL. Volgens justitie is op een website bij XS4ALL een pamflet te lezen met propaganda voor terrorisme.

De Duitse internetaanbieders die de website doorgeven aan hun abonnees, maken zich volgens justitie medeschuldig aan verspreiding van het pamflet. Het gaat om een editie van het links-autonome tijdschrift Radikal dat in Duitsland is verboden. In juli is op een aantal adressen in Duitsland nog huiszoeking gedaan bij abonnees van het blad.

Duitsers kunnen al geruime tijd via Internet het radicale blad lezen. Het tijdschrift is op een homepagina van een abonnee van de Nederlandse internetaanbieder XS4ALL overal in de wereld te lezen. Het postadres van Radikal is in Amsterdam bij het Nederlandse linkse actieblad Ravage.

Radikal is de spreekbuis van de links-anarchistische beweging in Duitsland. In het laatste nummer staat ondermeer een handleiding voor het saboteren van treintransporten. Deze kwestie ligt gevoelig in Duitsland. De Duitse overheid wil tot het jaar 2003 honderd transporten van hoog-radioactief afval via het spoornet.

Het afval komt uit Frankrijk waar Duits nucleair materiaal wordt bewerkt. Duitsland bewaart de restanten in speciale opslagplaatsen. De transporten zijn zeer omstreden. In mei liep een protest tegen het eerste transport uit op een veldslag tussen de politie en demonstranten.

De Duitse justitie heeft de vereniging van Duitse internetaanbieders ICTF opgedragen de bewuste pagina's te blokkeren. Omdat het in de praktijk moeilijk is aparte pagina's af te sluiten, blokkeren de Duitse aanbieders alle websites van XS4ALL. Dat betekent dat alle 3192 homepagina's van XS4ALL-gebruikers niet meer in Duitsland te ontvangen zijn.

Directeur Felipe Rodriquez van XS4ALL betitelt het optreden van de Duitse justitie als een poging tot censuur. Volgens hem heeft de boycot niet veel succes. Internetters uit de hele wereld hebben uit protest het omstreden pamflet inmiddels gekopieerd en op hun homepage gezet.

Bovendien past XS4ALL een technische truc toe waardoor het computeradres van de internetaanbieder ieder uur verandert. Dat maakt het uitermate ingewikkeld de website te blokkeren.